top of page
Massage.jpeg

Massage Therapy

Kalabash Signature Massage - 60 Mins (R 500)

Kalabash Ritual Massage​ - 60 Mins (R 500); 90 Mins (R 630)

Bamboo Massage - 60 Mins (R 500); 90 Mins (R 630)

Shiatsu Massage - 60 Mins (R 500); 90 Mins (R 630)

Candle Massage - 60 Mins (R 500): 90 Mins (R 630)

Aromatherapy - 60 Mins (R 500); 90 Mins (R 630)

Sciatica Pressure Point Massage - 30 Mins (R 275); 45 Mins (R 370)

Foot Massage - 30 Mins (R 275); 45 Mins (R 370)

Pregnancy Massage - 60 Mins (R 500); 90 Mins (R 630)

Anti-Headache - 30 Mins (R 275); 45 Mins (R 370); 60 Mins (R 500); 90 Mins (R 630)

Indian Head Massage - 30 Mins (R 275); 45 Mins (R 370); 60 Mins (R 500)

Full Body Cupping Massage - 60 Mins (R 500); 90 Mins (R 630)

Back Cupping Massage - 30 Mins (R 275); 45 Mins (R 370)

Lower Leg & Foot Cupping - 30 Mins (R 275)

Hot Stone Therapy- Face, 30 Mins (R 275); Back, Neck & Shoulder, 30 Mins (R 275); Full Body, 60 Mins (R 500)

Sports Massage - 30 Mins (R 275; 60 Mins (R 500); 90 Mins (R 630)

Deep Tissue Massage - 30 Mins (R 275); 45 Mins (R 370);

60 Mins (R 500); 90 Mins (R 630)

Swedish Full Body - 60 Mins (R 500); 90 Mins (R 630)

Back, Neck & Shoulder Massage - 30 Mins (R 275); 45 Mins (R 370);

60 Mins (R500); 90 Mins (R 630)

bottom of page