top of page
Massage.jpeg

Massage Therapy

Kalabash Signature Massage - 60 Mins (R 450)

Kalabash Ritual Massage​ - 60 Mins (R 450); 90 Mins (R 600)

Bamboo Massage - 60 Mins (R 450); 90 Mins (R 600)

Shiatsu Massage - 60 Mins (R 450); 90 Mins (R 600)

Candle Massage - 60 Mins (R 450): 90 Mins (R 600)

Aromatherapy - 60 Mins (R 450); 90 Mins (R 600)

Colon Massage - 45 Mins (R 350)

Gluteal Massage - 45 Mins (R 350)

Sciatica Pressure Point Massage - 30 Mins (R 250); 45 Mins (R 350)

Foot Massage - 30 Mins (R 250); 45 Mins (R 350)

Pregnancy Massage - 60 Mins (R 450)

Anti-Headache - 30 Mins (R 250); 45 Mins (R 350); 60 Mins (R 450); 90 Mins (R 600)

Indian Head Massage - 30 Mins (R 250); 45 Mins (R 350); 60 Mins (R 450)

Full Body Cupping Massage - 60 Mins (R 450); 90 Mins (R 600)

Back Cupping Massage - 30 Mins (R 250); 45 Mins (R 350)

Lower Leg & Foot Cupping - 30 Mins (R 250)

Hot Stone Therapy- Face, 30 Mins (R 250); Back, Neck & Shoulder, 30 Mins (R 250); Full Body, 60 Mins (R 450)

Sports Massage - 30 Mins (R 250); 60 Mins (R 450); 90 Mins (R 600)

Deep Tissue Massage - 30 Mins (R 250); 45 Mins (R 350);

60 Mins (R 450); 90 Mins (R 600)

Swedish Full Body - 60 Mins (R 450); 90 Mins (R 600)

Back, Neck & Shoulder Massage - 30 Mins (R 250); 45 Mins (R 350);

60 Mins (R450); 90 Mins (R 600)

bottom of page